Nevrologi

Her samler vi nasjonale og internasjonale kongresser som kan være av interesse for deg som møter og behandler pasienter med ADHD. Nasjonale kongresser innen ADHD Internasjonale kongresser innen ADHD EPA European Psychiatric Association EPA http://www.epa-congress.org/ ECNP European College of Neuropsychopharmacology https://www.ecnp.eu/ APA American Psychiatry Association http://www.psychlatry...Vis mer
NO2003187187
Her samler vi åpne tjenester som du kan bruke i møte med pasienter, pårørende og andre som lever med eller tett på personer med ADHD. ADHD COACH ADHD COACH er et arbeidsprogram som er utviklet spesielt for personer med ADHD, og som skal gjøre det lettere å få hverdagen til å fungere. Programmet er beregnet til bruk med støtte fra helsevesenet, f.eks. en arbeidsterapeut, sykepleier eller lege,...Vis mer
NO2003187187
ADHD er en funksjonshemming. Den første delen av behandlingen går derfor ut på å hjelpe dem som er rundt personen med å forstå dette. En god innsikt i hva ADHD er og årsakene til dette bidrar til å redusere skyldfølelse og letter behandlingen. Den kunnskapen er også viktig for eksempel skole, partner, arbeidsgiver og andre som står personen nær. Rådgivning, rutiner og støtte viktig ved ADHD De...Vis mer
NO2003187187
Diagnosen ADHD stilles etter en grundig utredning av forskjellige yrkesgrupper, fortrinnsvis leger med spesialkunnskap og psykologer. Først og fremst bygger en korrekt diagnose på omgivelsenes beskrivelse av barnets symptomer og utvikling. I en utredning inngår også en vurdering av barnets motorikk og eventuelt andre kroppslige problemer. Psykologiske undersøkelser der man vurderer utviklingsnivå...Vis mer
NO2003187187
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers