• KISQALI® (ribosiklib)
    Kisqali tilhører gruppen CDK 4/6 hemmere og virker ved å blokkere proteiner kalt cyklin-avhengige kinaser 4 og 6. Disse er viktige for cellevekst og celledeling. Ved å blokkere disse proteinene kan man forsinke både kreftcellenes vekst og utviklingen av kreftsykdommen. Kisqali SPC ( 13.02.2020 ) Avsnitt 5.1
Indikasjonen til Kisqali gjelder behandling av kvinner med hormonreseptor (HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ lokalt av
Et initiativ fra Novartis for å fremme oppdatert og nyttig kunnskap innenfor onkologi.
Les mer om Kisqali på Felleskatalogen
Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner over hele verden, med anslagsvis 1,7 millioner nye tilfeller diagnostisert per år.
Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer om Onkologi direkte til din e-post.
Bestill eller last ned informasjonsmateriell til deg og pasienten.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål.
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
NO2005267331
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers