Dette nettstedet er kun for helsepersonell
  • Hjertesvikt
    Hjertesvikt kan være vanskelig å diagnostisere. Delvis fordi symptomene kan være uspesifikke og diffuse, og delvis fordi det ofte foreligger flere komorbiditeter.
Hjertesvikt er en alvorlig diagnose med dårlig prognose som kjennetegnes av dyspne, trøtthet og hovne ankler.
Hjertesvikt kan være vanskelig å diagnostisere på grunn av sin hetrogene karakter og fordi det ofte foreligger flere komorbiditeter.
Mål for behandling hos pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon er å redusere dødelighet, forebygge sykehusinnleggelser, bedre funksjon
Les mer om Novartis legemiddel ved hjertesvikt
Meld deg på nyhetsbrev og få oppdateringer innen hjertesvikt direkte til din e-post.
Bestill eller last ned materiell til deg og din pasient.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
NO2306260116
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request