Migrene gir tilbakevendende anfall av unilateral, pulserende hodepine, ofte i kombinasjon med kvalme, oppkast og/eller lyd- og lysskyhet. Migreneanfall varierer i intensitet, karakter og varighet, og kan vare fra noen timer til flere dager. Barn kan ha korte anfall på 30 minutter. En del migreneanfall kan være så kraftige at de medfører påvirkning av pasientens arbeidsevne og fritid. Hos 25 prosent innledes anfallene av aura, som kan være synsforstyrrelse, taleforstyrrelse eller andre nevrologiske symptomer. Alle komponenter forekommer ikke ved alle anfall, og en del har milde plager. Et fåtall er såkalt migreneekvivalenter, som vil si aura med typisk varighet, gradvis utvikling og vandrende symptomer uten påfølgende hodepine.

Årsak

Patofysiologi

Migrene er en nevrologisk sykdom som karakteriseres av episodiske anfall av hodepine med medfølgende symptomer. I forbindelse med migrene migreneanfall frigjøres kalsitonin-genrelatert peptid (CGRP) fra blant annet trigeminusnerven og bidrar til vasodilatasjon og sensitivisering av smertereseptorer.1

Det første legemidlet som er utviklet spesifikt for migreneprofylakse ble godkjent i Norge i juli 2018.

Man vet ikke hva som forårsaker aktiveringen av det trigeminovaskulære systemet ved migrene, eller hvordan stress, søvnmangel, alkohol eller andre triggere kan utløse et migreneanfall. 

 

Arvelighet

Migrene ser ut til å være arvelig. Omtrent 70 prosent av personer med migrene oppgir at en nær slektning har hatt migrene, sammenlignet med cirka 20 prosent for personer uten migrenehodepine.2

Risikoen for at et barn skal utvikle migrene er ca. 70 prosent hvis begge foreldrene har migrene, og ca. 45 prosent hvis bare én av foreldrene har migrene.2

 

Epidemiologi

Globalt er migrene alene den tredje vanligste årsaken til funksjonshemming for personer mellom 15 og 49 år.3

Migrene kan debutere i småbarnsalderen og er like vanlig hos gutter som hos jenter frem til puberteten, deretter er migrene vanligere hos jenter og voksne kvinner. Hos de fleste debuterer migrenen i tenårene og opp til 40-årsalderen. Migrenedebut etter 50 år er uvanlig. Migrene går ofte over etter overgangsalderen.

 


Referanser
1.    Edvinsson L. CGRP receptor antagonists and antibodies against CGRP and its receptor in migraine treatment. Br J Clin Pharmacol. 2015 Aug: 80(2):193-199.
2.    Dahlöf C., Hardebo, J.E. Migrän. 2018. Hentet 12. feb. fra www.internetmedicin.se
3.    Saylor D., and Steiner T.J. The global burden of headache. Semin Neurol. 2018 Apr:38(2):182-190.
Rating: 
No votes yet
NO2111172059
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers