Dette nettstedet er kun for helsepersonell
  • Urtikaria
    Kronisk spontan urtikaria defineres som urtikaria med symptomer i minst seks uker. Det har som oftest ingen identifiserbar utløsende årsak. Sykdommen kan ha stor innvirkning på søvn og livskvalitet. Målet med behandlingen er symptomfrihet i henhold til internasjonale retningslinjer.
Kronisk spontan urtikaria defineres som urtikaria med symptomer i minst seks uker. Målet med behandlingen er symptomfrihet.
Noen pasienter med kronisk spontan urtikaria får bare kløende elveblest. Andre får både elveblest og angioødem.
Målet med behandlingen av kronisk spontan urtikaria er å oppnå og opprettholde symptomfrihet.
Det finnes verktøy som kan gjøre livet enklere for pasienter som har kronisk spontan urtikaria.
Her har vi samlet et utvalg av studier som vi håper du kan ha nytte av i din behandling av pasienter med kronisk spontan urtikaria.
Les mer om Novartis legemidler ved kronisk spontan urtikaria
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Bestill materiell for deg og din pasient
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
NO2211187602
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request