Dette nettstedet er kun for helsepersonell

For å øke vår forståelse av sykdomsmekanismene og for å kunne utvikle nye produkter til pasientenes beste, følger vi alltid med på andres arbeid innenfor våre forsknings- og terapiområder. Her har vi samlet et utvalg av studier som vi håper du kan ha nytte av i din behandling av pasienter med kronisk spontan urtikaria. 

 

Studien AWARE3,4 

Formålet med AWARE-studien var å dokumentere hvordan man behandler og følger opp pasienter med kronisk urtikaria som ikke har tilfredsstillende respons på H1-antihistaminer. Dessuten undersøkte man bruken av eksisterende behandlingsalternativer og hvordan livskvalitet, arbeidsevne og sameksisterende sykdommer påvirkes hos den som lider av kronisk urtikaria. I studien deltok 50 pasienter fra Norge, 28 fra Sverige og 80 fra Danmark. Studien viste bl.a. at personer med kronisk urtikaria kan få betydelig bedre livskvalitet dersom de får strukturert oppfølging.   

 

The EAACI/GA2LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria1  

I denne publikasjonen gis det retningslinjer for definisjon, klassifikasjon, diagnostisering og behandling av urtikaria. Retningslinjene er utarbeidet av 44 urtikariaeksperter fra 25 land verden over. Publikasjonen er et konsensusdokument som bygger på systematisk granskning av vitenskapelige studier. Alle de medvirkende ekspertene tilhører nasjonale og/eller internasjonale medisinske spesialistforeninger. Ved en konsensuskonferanse ble anbefalingene avgjort ved avstemming av 250 spesialister. I motsetning til de tidligere retningslinjene anbefales nå fire behandlingstrinn i de nye retningslinjene. De understreker også betydningen av fullstendig symptomfrihet hos pasienter med kronisk elveblest.

 

Referanser 
  1. Zuberbier T. Aberer W, Asero R et al. The EAACI/GA2LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria. Allergy. 2021;(September):1-33. doi:10.1111/all.15090 
  1. Maurer M Abuzakouk M, Bérard F et al. The burden of chronic spontaneous urticaria is substantial: Real-world evidence from ASSURE-CSU. Allergy 2017. Advanced online publication. DOI:10.111. 
  1. Maurer M, Staubach P, Raap U et al. H1-antihistamine-refractory chronic spontaneous urticaria: it's worse than we thought – first results of the multicenter real-life AWARE study. Clin Exp Allergy. 2017;47:684-692. 
  2. Thomsen S.F., Pritzier E.C., Anderson C.D. et al. Treatment Patterns and Clinical Outcomes of Chronic Urticaria: Two-year Follow-up Results from the Scandinavian AWARE Study Acta Derm Venereol. 2022 Apr 7;102
NO2209183787
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request