• Xolair® (omalizumab)
    Xolair er indisert som tilleggsbehandling av kronisk spontan urtikaria hos voksne og ungdom (12 år og over) med utilstrekkelig respons på behandling med H1 antihistaminer. Xolair inneholder virkestoffet omalizumab. Omalizumab er et humanisert monoklonalt antistoff fremstilt ved rekombinant DNA teknologi ved bruk av mammalske ovariecellelinjer fra kinesisk hamster (CHO). Xolair er tilgjengelig i 75 mg og 150 mg ferdigfylt sprøyte.
Xolair anbefales ved behandling av kronisk spontan urtikaria når antihistamin ikke har tilfredsstillende effekt.
Xolair administreres som subkutan injeksjon med en ferdigfylt sprøyte.
Neste trinn mot større frihet. Nå flytter vi Xolair-behandlingen hjem til pasientene dine.
Her har vi samlet et utvalg av studier som vi håper du kan ha nytte av i din behandling av pasienter med kronisk spontan urtikaria

Behandlingsområder

Det har som oftest ingen identifiserbar utløsende årsak. Sykdommen kan ha stor innvirkning på søvn og livskvalitet.
Mange mennesker med astma er allergiske overfor stoffer i omgivelsene.
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Bestill materiell for deg og din pasient
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
NO1908720817
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers