Artikler og kliniske studier →
Novartis arbeider for å skape økt verdi for pasienter og våre samarbeidspartnere i helsevesenet. Vi vil påvirke menneskers liv i en positiv retning gjennom å oppdage, utvikle og markedsføre nye produkter for å helbrede sykdommer og forbedre menneskers livskvalitet. Her finner du mer informasjon om studier om migrene. CGRP og erenumab.

Behandlingsretningslinjer →
Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine (ved St. Olavs hospital i Trondheim) foretar en årlig oppdatering av sidene om hodepine på NevroNEL. Disse benyttes av nevrologer og primærleger fra hele landet, og inneholder informasjon om de ulike hodepinetypene. 

Rating: 
No votes yet
NO2111172059
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers