Tidlig og effektiv behandling som stanser inflammasjonen ved psoriasisartritt, forbedrer blant annet den fysiske funksjonen, arbeidsevnen og livskvaliteten.1,4 

Legemidlene som brukes ved psoriasisartritt, skal motvirke smerte og stivhet samt redusere betennelsen slik at sykdomsforløpet bremses. Leddbetennelsen behandles ut fra alvorlighetsgrad med antiinflammatoriske legemidler, kortisoninjeksjoner eller antirevmatiske legemidler. Biologiske legemidler har vist å ha god effekt på både ledd- og hudsykdommen.1 Fysioterapi og uttøyningsøvelser er viktig for muskler og muskelfester rundt de angrepne leddene.10 Psoriasisplager behandles med blant annet kremer, salver, medisinske bad og lysbehandling.

 

 

Referanser 
  1. Zhang A, Kurtzman DJB, Perez-Chada L, Merola J. Psoriatic arthritis and the dermatologist: An approach to screening and clinical evaluation. Clinics in Dermatology 2018; 36: 551–560 
  2. solmaz D, Edger L, Aydin SZ. Update on the epidemiology, risk factors, and disease outcomes of psoriatic arthritis. Best Practice & Research Clinical Rheumatology 2018 ;32: 295-311 
  3. Terenzi R, Monti S, Tesei G, Carli L: One year in review 2017: spondyloarthritis. Clin Exp Rheumatol 2018; 36: 1-14. 
  4. Teksten er i sin helhet hentet fra Metodevurderingen for PsA (Hurtig metodevurdering Sekukinumab (Cosentyx) til behandling av psoriasisartritt Vurdering av innsendt dokumentasjon 22-08-2016 Statens legemiddelverk) https://nyemetoder.no/Documents/Rapporter/Sekukinumab%20(PsA)_m.vurdering.pdf (link is external). Besøkt juli 2019.  
  5. Schett G. et.al. Enthesitis: from pathophysiology to treatment. Nature Reviews Rheumatology. 2017; 13; 731- 741  
  6. Calabresi E, Monti S, Governato G, Carli L. One year in review 2018: psoriatic arthritis. Clin Exp Rheumatol 2019; 37: 167-178. 
  7. Taylor W, Gladman D, Helliwell P, Marchesoni A, Mease P, et. al. Classification Criteria for Psoriatic Arthritis. Artritis & Rheumatism 2006 ;54; 2665–2673 
  8. Rendon A, Schäkel K. Psoriasis Pathogenesis and Treatment. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 1475  
  9. Gottlieb A et al., Journal of Dermatological Treatmnet 2006;17: 343-352 
  10. Gossec L, Smolen JS, Ramiro S, et al. Ann Rheum Dis 2016;75:499–510. 
NO1908717442
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers