Innholdet i denne Cardiocast sendingen reperesenterer Lars Gullestad sin presentasjon av optimal behandling av HFrEF pasienter sett i lys av ESC guidelines 2021

Entresto® (sakubitril/valsartan)

    Indikasjon:1 Entresto er indisert til behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne pasienter.

    Vanligste bivirkninger:2 Hypotensjon, hyperkalemi og nedsatt nyrefunksjon.

    Kontraindikasjoner:3 Kjent angioødem i anamnesen i forbindelse med tidligere behandling med ACE-hemmere eller ARB. Arvelig eller idiopatisk angioødem. Samtidig bruk av ACE-hemmere. 

    Reseptgruppe, refusjon & pris:4 Reseptgruppe C. Forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriftens §2. Entresto 97 mg/103 mg, 168 stk, kr 4105,70 per 22.09.2020.

    Refusjonsberettiget bruk:5 Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (EF ≤ 35 %) hos pasienter som tidligere er behandlet med betablokker og en ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist (ARB).

    Dosering:6 Anbefalt startdose av Entresto er én tablett med 49 mg/51 mg to ganger daglig. Dosen bør dobles i løpet av 2 4 uker til måldosen med én tablett på 97 mg/103 mg to ganger daglig, etter hva pasienten tolererer.

Se Felleskatalogen for mer informasjon

 


 

Referanser
  1. ENTRESTO SPC 02.09.2021, pkt 4.1. Indikasjon
  2. ENTRESTO SPC 02.09.2021, pkt 4.8. Bivirkninger
  3. ENTRESTO SPC 02.09.2021, pkt 4.3. Kontraindikasjoner
  4. Felleskatalogen. Entresto (sakubitril/valsartan) [Internett]. Oslo: Felleskatalogen AS; 2019 [hentet 23.01.2020]. Tilgjengelig fra: https://www.felleskatalogen.no
  5. Statens legemiddelverk. Entresto (sakubitril/valsartan) [Internett]. Oslo: Statens legemiddelverk; 2019 [hentet 15.03.2020]. Tilgjengelig fra: https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchquery=en­tresto&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane=0
  6. ENTRESTO SPC 02.09.2021, pkt 4.2. Dosering og administrasjonsmåte
Rating: 
No votes yet
NO2110149433
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers