Xolair®

Her har vi samlet et utvalg av studier som vi håper du kan ha nytte av i din behandling av pasienter med alvorlig allergisk astma Humbert M, Taillé C, Mala L et al; «Omalizumab effectiveness in patients with severe allergic asthma according to blood eosinophil count: the STELLAIR study” Eur Respir J. 2018 May 10;51(5) Bousquet J, Brusselle G, Buhl R et al; “Care pathways for the selection of a...Vis mer
NO1910749173
Det finnes verktøy og informasjon som kan gjøre livet enklere for pasienter som har alvorlig allergisk astma. Her finner du et utvalg av våre produkter, app-er og filmer som pasientene dine kan ha nytte av, og som du også kan bruke sammen med pasientene. Astma Kontroll Test (ACT) Astma Kontroll Test er en validert egenevalueringstest av pasientens symptomkontroll. Den består av fem spørsmål om...Vis mer
NO1910754662
Doseringen av Xolair tilpasses individuelt ut fra pasientens kroppsvekt og nivå av total-IgE målt før oppstart av behandling. Injeksjonsintervaller er hver 4. eller hver 2. uke, avhengig av hvilken dose pasienten trenger. Pasienter med utgangsnivå av IgE eller kg kroppsvekt utenfor grensene i doseringsskjemaet, bør ikke behandles med Xolair. Den maksimalt anbefalte dosen er 600 mg omalizumab hver...Vis mer
NO1910749173
Slik administreres Xolair Xolair administreres som subkutan injeksjon med en ferdigfylt sprøyte.1 Anbefalte injeksjonssteder er utside overarm, forside lår eller nedre mageregion (unngå området 5 cm rundt navlen) Dosering av Xolair innstilles individuelt til hver pasient ut fra pasientens kroppsvekt og nivå av total-IgE ved behandlingsoppstart. (lenke til doseringsskjema under Boks 3) Avhengig av...Vis mer
NO1910749173
bilde
Xolair er indisert som tilleggsbehandling av alvorlig allergisk astma hos voksne, ungdom og barn (6 år og eldre) med alvorlig vedvarende allergisk astma, som har en positiv prikktest eller in vitro reaktivitet på et helårs luftbårent allergen, redusert lungefunksjon (kun gjeldende for pasienter ≥12...Les mer
NO1910749173
Mange mennesker med astma er allergiske overfor stoffer i omgivelsene. Allergien fører til en betennelsestilstand i lungene og dermed til astmasymptomer. Dette kalles allergisk astma. Gress- og bjørkepollen, flass og partikler fra pelsdyr samt husstøvmidd og muggsopp er eksempler på stoffer som kan forårsake allergi. Stoffer som kan fremkalle allergi, kalles for allergener. Personer med allergisk...Vis mer
NO1909740414
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers