Hva er det viktig å unngå?

For en person med allergi er det viktig å unngå kontakt med de stoffene man er allergisk mot. Selv for ikke-allergiske astmatikere er det viktig å foreta livsstilsendringer og ta hensyn til forhold i omgivelsene. Tobakksrøyking bør unngås helt.

 

Forebyggende behandling:

Forebyggende behandling spiller en viktig rolle. Målet er et liv uten astmasymptomer. Dette innebærer at pasienten ikke har perioder med forverring, ikke har nattlige symptomer, ikke har symptomer ved anstrengelse med eller uten forutgående medisinering samt har et minimalt behov for anfallsmedisin (bronkodilatorer, dvs. medisiner som virker utvidende på luftveiene).

 

Medikamentell behandling:

De mest alminnelige legemidler til behandling av astma er lokaltvirkende binyrebarkhormoner, som inhaleres ved hjelp av en inhalator (inhalasjonssteroid), og bronkodilatorer (anfallsmedisin) som også inhaleres.

I perioder med forverring eller i mer alvorlige tilfeller der ovennevnte behandling ikke er tilstrekkelig, kan det være behov for å gi binyrebarkhormon i tablettform.

Pasienter som har symptomer til tross for optimal behandling med inhalasjonssteroider og bronkodilatorer, bør henvises til en allergiklinikk eller lungemedisinsk avdeling med henblikk på å undersøke om det er andre årsaker til den manglende effekt, eller om det er behov for behandling med biologiske legemidler, for eksempel ved alvorlig allergisk astma.

 

 

Behandlingsanbefalinger GINA 2019 ≥ 6 års alder1:

 

 
Referanse:
  1. https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/04/GINA-2019-main-Pocket-G..., lest 8. juli 2019

 

NO1909740414
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers