• Allergisk astma
    Astma er en alminnelig luftveissykdom som det estimeres at ca. 200 000 nordmenn lider av1. Astma er en kronisk betennelsestilstand i luftveiene, som bl. a. medfører at slimhinnene hovner opp, at slimproduksjonen økes og at musklene omkring luftrørene trekker seg sammen. Allergisk astma er immunglobulin E-mediert astma, der luftveisobstruksjonen utløses av allergener i omgivelsene. Referanse: 1. Brøgger J, Bakke P, Eide GE et al. Long-term changes in adult asthma prevalence. Eur Respir J 2003; 21(3): 468–72
Mange mennesker med astma er allergiske overfor stoffer i omgivelsene.
Symptomene varierer fra person til person – hos noen dominerer langvarig hoste, hos andre er det periodiske forverringer med hoste og pustebesvær.
Forebyggende behandling spiller en viktig rolle. Målet er et liv uten astmasymptomer.
Det finnes verktøy og informasjon som kan gjøre livet enklere for pasienter som har alvorlig allergisk astma.
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Bestill materiell for deg og din pasient
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
NO2110063901
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers