• Top_Banner_ADHD
    ADHD
    ADHD står for attention deficit hyperactivity disorder. Det innebærer uttalte problemer knyttet til hyperaktivitet, impulsivitet og uoppmerksomhet.
Her kan du blant annet lese mer om typiske symptomer ved ADHD.
Her samler vi verktøy du kan bruke i møte med pasienter.
Her finner du informasjon om Novartis legemiddel Ritalin® (metylfenidathydroklorid).
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Bestill eller last ned materiell til deg og din pasient.
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
NO2003187187
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers