«Novartis oncology on-demand» er et initiativ fra Novartis for å fremme oppdatert og nyttig kunnskap innenfor onkologi.

Her får du foredrag og samtaler med noen av landets fremste spesialister og eksperter innen ulike fagfelt, og du kan se filmene når det passer deg og din arbeidshverdag.

 

Podcast med Dr. Paul Nathan og Dr. Axel Hauschild. Diskusjon rundt resultatene fra COMBI-AD, 5-års analyse av adjuvant behandling med Tafinlar (dabrafenib) og Mekinist (trametinib) ved melanom stadium III.

Trykk her for å høre podcasten→

 

 

Behandling av metastatisk malignt melanom med Tafinlar® (dabrafenib) + Mekinist® (trametinib)

Resultater fra 5-års analysen av COMBI-d og COMBI-v studiene.

 

Overlevelsesgevinst med Kisqali ( ribosiklib) for HR+, HER2 – , pre, peri og postmenopausale brystkreftpasienter med spredning.

Data fra Monaleesa 3 og Monaleesa 7

 

NO2009070767
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers