«Novartis oncology on-demand» er et initiativ fra Novartis for å fremme oppdatert og nyttig kunnskap innenfor onkologi.

Her får du foredrag og samtaler med noen av landets fremste spesialister og eksperter innen ulike fagfelt, og du kan se filmene når det passer deg og din arbeidshverdag.

 

Resultater fra ASCO 2020 - Presentasjon av data fra COMBI AD studien - Medical Advisor Simen Myhre

NO2010011490

 

Fremtidens kreftbehandling v/ avd sjef, MD PhD Andreas Stensvold

I denne videoen vil du få presentert Andreas Stensvold fra Sykehuset Østfold sitt spennende foredrag om nettbaserte behandlingsprogram og medisinsk avstandsoppfølging. Er vi klar for den nye teknologiske revolusjonen, spør Andreas.

NO2010011393

 

Podcast med Dr. Paul Nathan og Dr. Axel Hauschild. Diskusjon rundt resultatene fra COMBI-AD, 5-års analyse av adjuvant behandling med Tafinlar (dabrafenib) og Mekinist (trametinib) ved melanom stadium III.

Trykk her for å høre podcasten→

 

 

Behandling av metastatisk malignt melanom med Tafinlar® (dabrafenib) + Mekinist® (trametinib)

Resultater fra 5-års analysen av COMBI-d og COMBI-v studiene.

 

Overlevelsesgevinst med Kisqali ( ribosiklib) for HR+, HER2 – , pre, peri og postmenopausale brystkreftpasienter med spredning.

Data fra Monaleesa 3 og Monaleesa 7

 

NO2009070767
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers