Nasal polypose er en hyppig komorbiditet ved astma. Opp til 39% av pasienter som får astma i voksen alder har samtidig nasal polypose1-3

Det at nasal polypose og astma ofte forekommer sammen, gjenspeiler vanlige underliggende betennelsesmekanismer4

Minst 30% av pasientene med nasal polypose har også astma, og forekomsten øker med alvorlighetsgraden av astmaen1,5

Hyppigheten av astma øker med alvorlighetsgraden av nasal polypose.6-12 I en studie på 410 pasienter med CRS var astmaprevalensen signifikant høyere blant pasienter med nasal polypose sammenlignet med de uten nasal polypose (henholdsvis 48,3% mot 16,5%; P = 0,0000).12

Diagnosen astma stilles som regel før diagnosen nasal polypose.1,13

I en metaanalyse av studier angående sammenhengen mellom nasal polypose og astma, så viste det seg at astma utviklet seg før nasal polypose i ~ 70% av tilfellene1

Det viste seg også at sent utbrudd av astma er assosiert med økt frekvens av nasal polypose. 13,14  

Nasal polypose affiserer opp til 4 prosent av verdens befolkning, og prevalensen øker med alder15

 


 

Referanser
 1. Larsen K. Allergy Asthma Proc 1996;17:243–249.
 2. Bachert C, et al. J Allergy Clin Immunol 2015;136:143140.
 3. American Academy of Allergy Asthma & Immunology ‘Development from nasal polyps to asthma: different disease courses’. Available at: https://www.aaaai.org/global/latest-research-summaries/New-Research-from-JACI-In-Practice/nasal-polyp-asthma. Accessed July 2020.)
 4. Langdon C and Mullol J. J Asthma Allergy. 2016;9:45–53;
 5. Carl M Philpott. Respir Res. 2018;19(1):129;
 6. Settipane GA and Chafee FH. J Allergy Clin Immunol. 1977;59:17–21;
 7. Larsen K. Allergy Asthma Proc. 1996;17:243–249;
 8. Hedman J, et al. Int J Epidemiol. 1999;28:717–722;
 9. Johansson L, et al. Ann Otol Rhinol Laryngol 2003;112:625–629;
 10. Ragab A, et al. Am J Rhinol 2004;18:15−21;
 11. Pearlman AN, et al. Am J Rhinol Allergy 2009;23:145−148;
 12. Promsopa C, et al. Int Forum Allergy Rhinol. 2016;6:373−377;
 13. Tan BK, et al. J Allergy Clin Immunol. 2013;131:1350−1360;)
 14. Pavord ID, et al. Lancet. 2018;391:350−400
 15. Fokkens WJ, et al. Rhinol 2020. Suppl. 29. 1–464;)
Rating: 
No votes yet
NO2102125433
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers