• Ilaris® (canakinumab)
    Ilaris® er en interleukinhemmer som blokkerer aktiviteten av interleukin-1 beta (IL-1 beta) i kroppen.
Interleukin-1 beta (IL-1 beta) finnes i økte mengder ved autoinflammatoriske sykdommer
Ilaris® har 7 indikasjoner innen autoinflammatorisk sykdom og en sikkerhetsprofil basert på mer enn 10 års klinisk erfaring
Ilaris® har et doseringsintervall på hver 4. eller hver 8. uke avhengig av indikasjon
Ilaris administreres som subkutan injeksjon

Behandlingsområder

Gjentatte episoder med feber uten infeksjon - Hva kan det være?
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Bestill materiell for deg og din pasient
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet
NO2008103308
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers