Her har vi samlet et utvalg av viktige fingolimodstudier, inkludert langtidsstudier.  

 

PARADIGMS-studien: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1800149

TRANSFORMS: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0907839

FREEDOMS: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0909494?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed

FREEDOMS II: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474442214700493?via%3Dihub

 

Langtidsdata (14 års oppfølging)

 

Gilenya® viste effekt og sikkerhet i opptil 14 år i LONGTERMS-observasjonsstudie1. LONGTERMS var en multisenter, én arm-design, fase 3b, ublindet forlengelsesstudie. Pasientene ble inkludert fra flere andre fase 2 og fase 3 studier i det kliniske utviklingsprogrammet. 4086 pasienter ble inkludert i studien. Hensikten med LONGTERMS-studien var å vurdere langvarig sikkerhet og effekt (inntil 14 år) av fingolimod (Gilenya®) hos pasienter med attakkvis MS med 0,5 mg fingolimod (Gilenya®) behandling. Alle deltakerne ble behandlet med 0,5 mg Gilenya® oralt daglig.

Resultatene i LONGTERMS-studien viser at bruk av fingolimod over tid (10 år eller mer) gir vedvarende reduksjon i årlig atakkrate og nye eller forstørrede T2-lesjoner. 
De vanligste rapporterte bivirkningene hodepine, lymfopeni og influensa.

 

Klikk her for å se LONGTERMS-studien: Extended treatment with fingolimod for relapsing multiple sclerosis: the 14-year LONGTERMS study results  

 


 
Referanse:
  1. Cohen JA, Tenenbaum N, Bhatt A, Zhang Y, Kappos L. Extended treatment with fingolimod for relapsing multiple sclerosis: the 14-year LONGTERMS study results. Therapeutic advances in neurological disorders. 2019;12:1756286419878324. Epub 2019/10/11. doi: 10.1177/1756286419878324.

 

NO2008052500
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers