Aimovig forebygger migreneanfall ved å blokkere reseptoren for CGRP (Calcitonin Gene-Related Peptide). Aimovig administreres hver 4. uke (hver 28. dag) og har vist signifikant effekt allerede etter den første injeksjonen. Pasientene hadde høy etterlevelse av behandlingen, overforbrukte mindre smertestillende legemidler og opplevde svært lite bivirkninger.1-3

Fullstendig produktinformasjon finnes på Felleskatalogen →

 

Hva er indikasjonen for Aimovig?

Aimovig er indisert for profylakse mot migrene hos voksne som har minst 4 migrenedager hver måned.   

 

Hvilke kontraindikasjoner har Aimovig?

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1 i SPC.5,6 

 

Hva er bivirkningene av Aimovig?

Totalt har over 2500 pasienter (mer enn 2600 pasientår) fått behandling med Aimovig i registreringsstudier. Av disse ble mer enn 1300 pasienter eksponert i minst 12 måneder.

De rapporterte bivirkningene for 70 mg og 140 mg var reaksjoner på injeksjonsstedet (5,6%/4,5%), forstoppelse (1,3%/3,2%), muskelkramper (0,1%/2,0%) og kløe (0,7%/1,8%). De fleste reaksjonene var milde til moderate i alvorlighetsgrad. Mindre enn 2% av pasientene i disse studiene avbrøt behandling på grunn av bivirkninger.3

 

Hva er anbefalt dosering av Aimovig?

Behandlingen er beregnet på pasienter med minst 4 migrenedager i måneden når behandlingen med erenumab påbegynnes. Den anbefalte dosen er 70 mg erenumab hver 4. uke. Noen pasienter kan få en bedre effekt av 140 mg dose hver 4. uke (se pkt. 5.1 i SPC). Hver dose på 140 mg blir gitt enten som sukutan injeksjon på 140 mg eller som to subkutane injeksjoner på 70 mg. Kliniske studier har vist at de fleste pasientene som responderer på behandling får klinisk effekt i løpet av 3 måneder. Det bør vurderes å avbryte behandlingen hos pasienter som ikke har vist noe respons etter 3 måneder med behandling. Deretter anbefales det å evaluere behovet for å fortsette behandlingen regelmessig.1,2

For informasjon om hvordan Aimovig brukes, se her →

 

Hvem kan få Aimovig på individuell refusjon/blå resept?

Les mer om dette her→

 

Effekt hos pasienter med kronisk migrene

I denne videoen blir effekten av Aimovig hos pasienter med kronisk migrene presentert.1 (Registreringsstudie).

 

Les mer om studier på Aimovig her →

 

Aimovig:

  • Det første legemidlet i sitt slag som er spesifikt utviklet for migreneprofylakse
  • 100 prosent humant monoklonalt antistoff som svært selektivt blokkerer CGRP-reseptoren1
  • Halverer antallet migrenedager hos halvparten av pasientene i registreringsstudien på episodisk migrene, og hos 41% av pasientene i den kroniske studien1  
  • Svært gunstig bivirkningsprofil3

 

Book et møte

Vil du vite mer om migrene og Aimovig? Klikk her for å booke et møte med en representant fra Novartis. →

 

Bestill materiell

På denne siden vil du finne materiell som kan hjelpe i migrenebehandlingen, som hodepinedagbøker, artikler og informasjonsmateriell. →

 


Referanser:
1. AIMOVIG SPC 06.05.2021       pkt 5.1 Farmakodynamiske egenskaper 
2. AIMOVIG SPC 06.05.2021      pkt 4.2 Dosering 
3. AIMOVIG SPC 06.05.2021      pkt 4.8 Bivirkninger
4. AIMOVIG SPC 06.05.2021      pkt 4.1 Indikasjoner
5. AIMOVIG SPC 06.05.2021      pkt 4.3 Kontraindikasjoner
6. AIMOVIG SPC 06.05.2021      pkt 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer
Rating: 
No votes yet
NO2111172059
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers