• KISQALI® (ribociklib)
    Kisqali tilhører gruppen CDK 4/6 hemmere og virker ved å blokkere proteiner kalt cyklin-avhengige kinaser 4 og 6. Disse er viktige for cellevekst og celledeling. Ved å blokkere disse proteinene kan man forsinke både kreftcellenes vekst og utviklingen av kreftsykdommen. Kisqali SPC ( 13.02.2020 ) Avsnitt 5.1
Indikasjonen til Kisqali gjelder behandling av kvinner med hormonreseptor (HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ lokalt av
Les studiene her.
Les mer om Kisqali på Felleskatalogen
Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner over hele verden, med anslagsvis 1,7 millioner nye tilfeller diagnostisert per år.
Bestill eller last ned informasjonsmateriell til deg og pasienten.
Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer om Onkologi direkte til din e-post.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål.
NO2005267331
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers