Anbefales å skylle med saltvann. Stort volum og lite trykk1

Intranasale kortikosteroider (INCS)

 • Førstelinjebehandling for nasal-polypose2,3
 • Eks spray, pulver eller dråper1
 • Skal forsøkes i minimum 3 måneder før man vurderer kirurgisk behandling1
 • Vanligste bivirkninger: epistaxis, nese og halsirritasjon og tørr nese; de er imidlertid ubetydelige sammenlignet med de som er forbundet med systemiske kortikosteroider 2,3
 • Forbundet med svært lav risiko for systemiske bivirkninger, som vekst eller okulære effekter2

Systemiske steroid kurer kan brukes for å kontrollere eksaserbasjoner.1

 • Effektiv i å redusere polyppstørrelse/antall og forbedre symptomer; bruk er imidlertid begrenset til kortere varighet på grunn av risikoen for systemiske bivirkninger forbundet med langvarig bruk. 3
 • Bivirkninger: grå stær, magesyke, økning i intraokulært trykk, redusert bentetthet, HPA-undertrykkelse og tynning av huden2
 • Orale kortikosterioder er kontraindisert hos pasienter med akutte infeksjoner, magesår, psykoser og osteoporose3

 

Systemiske antibiotika kan brukes for å kontrollere eksaserbasjoner1.

Pasienter med nasal polypose, astma og ASA intoleranse (ASA-intoleranse – AERD, Aspirin-exacerbated respiratory disease) kan få en betydelig sykdomskontroll ved ASA deaktivering 1.

 

 

Referanser
 1. https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-otorhinolaryngologi-hode-og-halskirurgi/veileder-for-ore-nese-halsfaget/rhinologi/nasal-og-paranasal-polypose/
 2. Dessouky O and Hopkins C. Curr Allergy Asthma Rep. 2015;15:66;
 3. Bachert C. ​Int Arch Allergy Immunol 2011;155:309–321;

Anbefales hos pasienter som ikke viser forbedring med medisinsk behandling.1  CT bilder benyttes for å vurdere grad av kirurgisk behandling2. Bør tilstrebe minimale invasive inngrep; fjerne polypper og gjenopprette drenasje2

Polypektomi-prosedyren fjerner polypper i nesehulen. Enkel polypektomi, selv om det ofte utføres, er assosiert med en veldig høy tilbakefall (~ 75% i en 8-årig oppfølgingsstudie)3

 1. Endoskopisk bihuleoperasjon fjerner polypper i bihulene3
 2. Funksjonell endoskopisk sinuskirurgi (FESS) er gullstandarden for nasal polypose. Ved hjelp av denne teknikken fjernes polypper eller annet vev som hindrer osteomeatal komplekset, og gjenoppretter normal sinusventilasjon og drenering1
 3. FESS er foretrukket fremfor andre kirurgiske teknikker med tanke på redusert inflammasjon, symptomatisk forbedring og redusert tilbakefall av sykdommen4

 

Tilbakefall etter kirurgisk inngrep 

Det er kjent at mange pasienter får tilbakefall til tross for kirurgisk behandling. Det er derfor spesielt viktig med forebyggende behandling med INC3.

 

*Samters triadegruppe: astma, sinus inflammasjon med tilbakefall av nasal polypose og aspirin følsomhet

 


 

Referanser
 1. Fokkens WJ, et al. Rhinol 2020. Suppl. 29. 1–464; 
 2. https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-otorhinolaryngologi-hode-og-halskirurgi/veileder-for-ore-nese-halsfaget/rhinologi/nasal-og-paranasal-polypose/
 3. Larsen K and Tos M. Eur Arch Otorhinolaryngol. 1997;254 Suppl 1:S85–S88;
 4. Dalziel K, et al. Health Technol Assess. 2003;7:iii, 1–159
 5. Mendelsohn D, et al. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2011;120:162–166

 

 • Tross behandling med intranasal eller systemisk kortikosteroid, doxycyklin eller funksjonell endoskopisk sinuskirurgi er det mange som ikke blir symtomfrie2,3
 • IgE anses å spille en sentral rolle i patogenesen ved kronisk rhinosinusitt med nasal polypose; dessuten ser det ut til at lokalt produserte IgE-antistoffer regulerer den kroniske inflammasjonen gjennom å aktivere inflammatoriske celler type 24
 • I randomiserte kliniske studier og RWE har behandling av kronisk rhinosinusitt med anti-IgE, monoklonalt antistoff, minsket symptomer, behov for intranasale kortikosteroider og redusert endoskopisk Nasal Polyp Score (NPS)5-7

Økte nivåer av IgE er blitt observert i nesesekresjoner, nesepolypper og blodserum hos pasienter med nasal polypose 8

 • Behandling med anti-IgE-terapi kan spille en rolle hos pasienter med nasal polypose ved å undertrykke IgE-mediert inflammasjon8
 • Effekten av anti-IgE antistoffer ved nasal polypose er demonstrert i en rekke randomiserte kontrollerte studier9

 


 

Referanser
 1. Xolair SPC (31.07.20), avsnitt 4.1
 2. Bachert C, et al. J Allergy Clin Immunol 2015;136:1431-1440;
 3. Stevens WW, et al. J Allergy Clin Immunol Pract 2016;4:565-72
 4. De Schryver E, et al. Allergy Asthma Immunol Res 2015;7:321-31;
 5. Vennera Mdel C, et al. Thorax 2011;66:824-5.
 6. Bidder T, et al. Rhinology 2018;56:42-45.25;
 7. Gevaert P, et al. J Allergy Clin Immunol. 2013;131:110–116; 
 8. Fokkens WJ, et al. Rhinol 2020. Suppl. 29. 1–464;
 9. Bachert C, et al. J Allergy Clin Immunol. 2017;140:1024-1031.e14;
Rating: 
No votes yet
NO2102125433
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers