Novartis Norge AS har med dette gleden av å invitere til lanseringsseminar for Leqvio, som nå lanseres i Norge.* Leqvio er den første siRNA-baserte LDL-kolesterolsenkende terapi, med dosering to ganger i året etter oppstartsdosering første år. Møtet er for helsepersonell, i første rekke for spesialister innen kardiologi, lipidologi, nevrologi og nefrologi. Deltakelse på møtet forutsetter godkjennelse fra arbeidsgiver.

Møtet avholdes som et «hybrid»-møte, dvs. både med mulighet for fysisk oppmøte og for digital deltakelse, for de som foretrekker det. I tillegg til møtestedet i Oslo, tilrettelegger vi for fysiske møteplasser i Bergen, Stavanger og Trondheim.
 

Sted: Telegrafen, Kongens gt. 21, Oslo

Dato: Onsdag 21. september 2022

Tid: kl. 17.00 - 19.30 
 

Meld deg på her

For de som deltar fysisk, vil møtet etterfølges av middag, for de som ønsker det.
Ved påmelding: Husk å spesifisere om du ønsker å delta på den avsluttende middagen.
Påmeldingsfrist: Mandag 5. september 2022

 

Ved å melde meg på dette arrangementet erklærer jeg at reglene som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver. Hvis jeg er ansatt ved et helseforetak bekrefter jeg at arbeidsgiver/jeg skal dekke hele reise- og oppholdskostnaden knyttet til arrangementet og jeg bestiller reise og overnatting selv.
Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med offentlige lover og forskrifter, Bransjereglene samt i samsvar med avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette forhold. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet.
For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell har Novartis, eller andre firmaer som arbeider på vegne av oss, utarbeidet arbeidsregistre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vårt firma har tatt forholdsregler for å unngå utilsiktet behandling av personopplysninger. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet kommuniserer med deg på e-post. Novartis videreselger ikke dine personopplysninger. Du har når som helst rett til å få utlevert opplysninger som er registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å være registrert. Novartis Norge kan kontaktes på telefon 2305 2000.
Arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre honorar, undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til det faglige arrangement etter gjeldende takster.
Arbeidsgiver/helseforetak/helsepersonell må selv dekke reise- og oppholdskostnader knyttet til arrangement av typen som beskrevet i denne invitasjonen. Unntak fra dette er advisory boards og investigatormøter hvor arrangør også dekker reise- og oppholdskostnader. Vårt firma ønsker å bidra til at de regler og prosedyrer for egenbetaling som gjelder for helseforetaket blir fulgt.
For digitalt møte: Elektronisk tilgang til møtet er gratis. Arrangør dekker alle kostnader ved møtet.

 

Felleskatalogen

Documents: 
Invitasjon til LEQVIO lanseringsseminar 21. september
PDF icon Last ned
Agendaer 
17.00 - 17.30
Ankomst, lett servering
17.30 - 17.35
Velkommen
Grete Hilland, Brand Manager Novartis Norge AS
17.35 - 17.45
Innledning og møtestart
Lars Gullestad, Professor og overlege, Kardiologisk avdeling, OUS Rikshospitalet
17.45 - 18.10
LDL-kolesterol: hjørnesteinen i forebygging av hjerte- og karsykdom
Serena Tonstad, MD, PhD, overlege Avdeling for forebyggende kardiologi, Oslo universitetssykehus Aker
18.10 - 18.40
Post-MI pasienter i Norge – Hva vet vi om oppfølging og behandling?
Sigrun Halvorsen, MD, PhD, FESC, Professor and Head of Cardiology Oslo Universitetssykehus Ullevål
18.40 - 18.50
Benstrekk
18.50 - 19.10
Hjerte- og karsykdom relatert til høyt kolesterol – Folkehelseutfordring, sykdomsbyrde og potensial for styrket forebygging
Hanna Isabel Løyland, Senior Economist og Erik Magnus Sæther, Partner, Oslo Economics
19.15 - 19.45
siRNA - et nytt terapeutisk prinsipp ved LDL-C senkende behandling - Erfaring fra bruk av Leqvio i kliniske studier
Morten Bøttcher, Professor MD, Regionshospitalet Gødstrup, Midtjylland, Danmark
20.00
Påfølgende middag for de som deltar fysisk
NO2203281887
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers