Invitasjon til landets allmennleger

Novartis arrangerer i samarbeid med Peder L. Myhre, MD-PhD, en serie korte live webcast med fokus på hjertesvikt.

 

Meld deg på her

 

Agendaer 
Optimalisering av hjertesviktbehandling, og vanlige utfordringer i allmennpraksis
- opptitrering
- nyresvikt
- hypotensjon
- hyperkalemi
Peder L. Myhre
Peder L. Myhre
Peder L. Myhre er lege i spesialisering i hjertesykdommer ved Akershus Universitetssykehus og postdoktor ved Universitetet i Oslo. Han er utdannet cand. med. i Bergen i 2011 og har doktorgrad fra 2017. Han har forsket på hjertesvikt som del av en verdensledende forskningsgruppe på Harvard University, og har flere pågående nasjonale og internasjonale prosjekter relatert til hjertesvikt.
https://www.cardiocastnordic.com/
NO2010296376
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers