Novartis ImmunoDerma Academy
have the pleasure to invite you to educations 
within dermatology and  systemic inflammation

Psoriasis is a systemic multifaceted disease that takes many forms and has a broad clinical spectrum. Patients affected with psoriasis and psoriatic arthritis can be found, and treated, by both dermatologist and rheumatologists depending on symptoms. To secure for patients to be optimally treated it is important to be aware of the different manifestations and when to refer to the other specialty.

 

Axial psoriatic arthritis and back pain

Psoriatic arthritis is a multifaceted disease showing different manifestations in different patients. It is important to keep in mind that the disease may affect not only peripheral joints and skin, but may also give rise to enthesitis, dactylitis, nail psoriasis, and axial disease. Of note, these different disease manifestations show varying responses to different types of immunomodulatory treatment. 

Axial disease in psoriatic arthritis, affecting the pelvic and spinal joints and entheses, is reported  to affect 25-70% of patients with psoriatic arthritis and may result in inflammatory back pain.  Although axial psoriatic arthritis share several features with other axial spondyloarthritides there are also differences. 

Novartis is happy to invite you to a lecture on axial psoriatic arthritis with Senior Professor in Rheumatology, Lennart Jacobsson, Sahlgrenska Academy, Gothenburg who has long been involved in research in axial spondyloarthritis.

Place: Webinar, link will be sent out after sign up. 

Date: 16.06.2021

Time: 12:00 - 13:00

For participation and to get a link for the streamed lecture, send an e-mail to [email protected] latest June 9th, 2021.

Participation in the meeting requires approval from the head of department. Participation in the meeting is free of costs.

Welcome!

 

Ved å melde meg på dette arrangementet erklærer jeg at reglene som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver. Hvis jeg er ansatt ved et helseforetak bekrefter jeg at arbeidsgiver/jeg skal dekke hele reise- og oppholdskostnaden knyttet til arrangementet og jeg bestiller reise og overnatting selv Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med offentlige lover og forskrifter, Bransjereglene samt i samsvar med avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette forhold. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet. Elektronisk tilgang til møtet er gratis. Arrangør dekker alle kostnader ved møtet. For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell har Novartis, eller andre firmaer som arbeider på vegne av oss, utarbeidet arbeidsregistre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vårt firma har tatt forholdsregler for å unngå utilsiktet behandling av personopplysninger. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet kommuniserer med deg på e-post. Novartis videreselger ikke dine personopplysninger. Du har når som helst rett til å få utlevert opplysninger som er registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å være registrert. Novartis Norge kan kontaktes på telefon 23 05 20 00.
Documents: 
Axial psoriatic arthritis and back pain
immunoderma_invitation_nordic_a4_210318_norway.pdf
PDF icon Last ned
Agendaer 
12.00-12.05
Welcome
Thomas Mandl, Medical Advisor
12.05 - 12.45
Axial psoriatic arthritis
Lennart Jacobsson, Sahlgrenska Academy
12.45 - 13.00
Questions and answers
Lennart Jacobsson, Sahlgrenska Academy
NO2103316399
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers